COOKIE- OG PERSONDATAPOLITIK

1. GENERELT

 • 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") gælder, når du interagerer med Padel Padel ApS, CVR. 41153113 ("PP", "os", "vores", "vi") og beskriver, hvordan vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
 • 1.2. PP er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Al henvendelse til PP kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 11. 

2. INDSAMLING, BEHANDLING, FORMÅL OG RETSGRUNDLAG 

 • 2.1. Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering (“GDPR”). I tillæg hertil kommer lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger vedtaget den 23. maj 2018 (“Databeskyttelsesloven”). 
 • 2.2. Nedenfor har vi udarbejdet en oversigt over kategorier af registrerede personoplysninger der behandles samt formålet med og retsgrundlaget for vores behandling.
RegistreredePersonoplysningerFormål og retsgrundlag
Besøgende på hjemmesiden www.padelpadel.dkVi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden. Det gør vi blandt andet ved brug af session cookies. Vi indsamler oplysninger om hvilken type browser du bruger, hvilken type enhed du tilgår siden med, din mobile enheds unikke enhedsidentifikator (fx IMEI- og MAC-nummer (hvis muligt)), dit operativsystem, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, interaktion med/klik på Hjemmesiden, søgetermer, mv.Formålet er at levere Hjemmesiden til dig, optimere siden og brugeroplevelsen, sikre Hjemmesidens funktionalitet, tilpasse Hjemmesidens indretning, udarbejde statistik over din færden samt foretage målrettet, relevant markedsføring, herunder re-targeting via Facebook, Instagram og Google. Retsgrundlaget for behandlingen er: GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. PP’s legitime interesser er at kunne forbedre Hjemmesiden, markedsføre vores produkter og tjenester samt vise dig relevante tilbud.
Modtagere af direkte markedsføring, herunder abonnenter på nyhedsbreveVi indsamler oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. telefon-nummer.Formålet er at kunne foretage direkte markedsføring over for dig samt levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er: GDPR artikel 6, stk. 1, litra b, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. – opfyldelse af aftale med dig om levering af nyhedsbrev. Du vil ved tilmelding blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring i medfør af markedsføringslovens § 10, stk. 1. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. PP’s legitime interesser er at kunne sende dig markedsføring og andre meddelelser i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10.
Personer der kontakter PP eller i øvrigt kommunikerer med os via Hjemmesiden eller som PP kontakter med henblik på kundetilfredsheds-undersøgelser o.l.Vi indsamler de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, telefon-nummer, e-mailadresse, din besvarelse, indholdet af din/vores kommunikation, mv.Formålet er at kunne yde kundeservice og/eller besvare din henvendelse og i øvrigt kommunikere med dig.Retsgrundlaget for behandlingen er: GDPR artikel 6, stk. 1, litra b, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 – opfyldelse af aftale med dig. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, idet PP har en legitim interesse i behandling af dine oplysninger med henblik på kommunikation med dig, herunder vedrørende kundetilfredshed o.l.
Deltagere i konkurrencerVi indsamler de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, fx navn, e-mailadresse, konkurrence-besvarelse, mv.Formålet er at kunne gennemføre konkurrencen og give dig besked, hvis du vinder. Hvis det er nødvendigt for den konkrete konkurrence og præmie, vil vi videregive dine kontaktoplysninger og præmieoplysninger til den relevante præmieudbyder med henblik på levering af den pågældende præmie. Såfremt vi er underlagt en retlig forpligtelse, fx et indberetningskrav, vil der i forbindelse med konkurrencens afholdelse eller afslutning ske en videregivelse af dine kontaktoplysninger og eventuelle præmieoplysninger til rette myndighed. Retsgrundlaget for behandlingen er: GDPR artikel 6, stk. 1, litra b, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. – opfyldelse af aftale med dig. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c om retlig forpligtelse i forbindelse med eventuel indberetningspligt.
Besøgende på vores sociale medieplat-forme, fx Facebook, Instagram og LinkedIn, m.v.Vi behandler de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt evt. kommentarer til vores opslag.Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at markedsføre PP og optimere markedsføringen på det pågældende sociale medie, formidle relevant indhold, at besvare din henvendelse til os via SoMe kommunikationsværktøjer, fx private beskeder, samt at udarbejde statistik på aggregeret niveau over din færden på vores SoMe-platforme. Retsgrundlaget for behandlingen er: GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. PP’s legitime interesser er at kunne markedsføre PP, kommunikere med dig samt udarbejde statistik.
Personer der optræder på TV-overvågning Optagelser fra TV-overvågning. Hele centeret er TV-overvåget i centerets åbningstid. Formålet med TV-overvågningen er at forebygge kriminalitet i form af indbrud og svind og grove overtrædelser af PP’s interne regler samt at skabe tryghed for personalet, brugere og øvrige gæster samt at kunne ansøge Datatilsynet om tilladelse til videregivelse. Optagelserne bliver gennemgået ved stikprøvekontrol, konkret mistanke eller andre uregelmæssigheder. Retsgrundlaget for behandlingen er: TV-overvågningslovens § 1 modsætningsvist, da der ikke er tale om offentligt tilgængeligt område og GDPR artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse samt GDPR artikel 10, jf. Databeskyttelseslovens §§ 6 og 8. PP har en legitim interesse i at overvåge indgangspartier, receptionsområder, butiksområder og padel haller som led i indførelse og håndhævelse af sikkerhedsforanstaltninger; TV-overvågningslovens § 4C, stk. 1 i forhold til videregivelse til politiet og § 4C, stk. 2 i forhold til videregivelse internt i PP eller til andre erhvervsdrivende (efter tilladelse fra Datatilsynet), jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f og GDPR artikel 10. PP har en legitim interesse i at forebygge kriminalitet. 
Besøgende på vores bookingplatform Bookli, der tilgås via linket ”book bane” på HjemmesidenFor at købe PP’s ydelser via bookingplatformen skal der afgives en række personlige oplysninger på bookingplatformen. Vores håndtering af disse data er beskrevet særskilt og uploadet under menupunktet ”Indstillinger” på bookingplatformen. 

3. DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 • 3.1. Vi kan videregive dine oplysninger til vores koncernselskaber og andre samarbejdspartnere i det omfang, vi har en legitim interesse heri, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, jf. Databeskyttelseslovens § 6. PP’s legitime interesse kan fx være interne administrative forhold eller være med henblik på markedsføring over for dig
 • 3.2. Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til vores rådgivere, såsom revisorer, advokater, inkassobureauer, o.l.
 • 3.3. I forhold til visse behandlinger kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med tredjeparter. Hvis du opretter en betalingsserviceaftale hos os, så videregiver vi dine personoplysninger til den relevante udbyder. Vi videregiver også dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT. Vi indsamler diverse personoplysninger via cookies i forbindelse med din brug af Hjemmesiden, jf. nærmere ovenfor under pkt. 2.2, som videregives til Google LLC, Snap Inc., LinkedIn Corporation og Facebook Inc. med henblik på målretning af markedsføring. Du kan læse mere på de pågældende udbyderes hjemmesider om deres behandling af dine personlige oplysninger. 
 • 3.4. Vi anvender eksterne databehandlere til behandling af oplysninger på vores vegne, blandt andet til hosting og til support, til teknisk drift og til forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder re-targeting, samt til indhentelse af din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere.

4. VIDEREGIVELSE TIL 3. LANDE

 • 4.1. Vi videregiver dine personlige oplysninger til modtagere beliggende i USA (Google LLC, Snap Inc., LinkedIn Corporation og Facebook Inc.). Disse er alle certificeret under EU-U.S. Privacy Shield, jf. GDPR artikel 45, og anses derfor for at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. GDPR artikel 45, stk. 1, jf. stk. 9. 
 • 4.2. Vi benytter os ligeledes af databehandlere beliggende i tredjelande uden for EU. Disse har alle enten et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i medfør af Privacy Shield certificering, er beliggende i et såkaldt sikkert tredjeland som fastslået af EU Kommissionen, eller har indført fornødne garantier i form af de af EU Kommissionen udarbejde standardkontraktsbestemmelser, jf. GDPR artikel 45 og GDPR artikel 46.

5. COOKIES

6. SLETNING

 • 6.1. Nedenfor har vi udarbejdet en oversigt over, hvornår vi senest sletter dine personoplysninger.
RegistreredeSletning
Besøgende på hjemmesidenCookies, og de personlige oplysninger, som indsamles via cookies, slettes i henhold til punkt 5.2.
Modtagere af direkte markedsføring, herunder abonnenter på nyhedsbreveIndtil du trækker dit samtykke tilbage eller meddeler os, at du ikke længere ønsker at modtage henvendelser fra os.
Personer der kommunikerer med os/som vi kommunikerer med3 år efter seneste kommunikation.
Deltagere i konkurrencerOplysningerne slettes senest 12 måneder efter, at konkurrencen er afsluttet.
Personer der optræder på TV-overvågningOptagelserne opbevares i op til 4 uger, hvorefter de slettes eller anonymiseres, medmindre længere opbevaring er tilladt i medfør af TV-overvågningsloven.
Besøgende på vores bookingplatform BookliSe separat privatlivspolitik under menupunktet indstillinger i Bookli.

7. DINE RETTIGHEDER

 • 7.1. Nedenfor har vi udarbejdet en oversigt over dine rettigheder. Bemærk, at der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af nedenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet. 
IndsigtDu har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.
Berigtigelse og sletningDu har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig.
Begrænsning af behandlingDu har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
DataportabilitetDu har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
IndsigelsesretDu har ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger i de tilfælde, hvor vores behandling er baseret på artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse), ligesom du også har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring. Det fremgår af Persondatapolitikken i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til opfyldelse af legitime interesser samt til direkte markedsføring.
Tilbagekaldelse af samtykkeHvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • 7.2. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder.

8. EVENTUELLE KONSEKVENSER VED IKKE AT AFGIVE PERSONOPLYSNINGER

 • 8.1. Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Det vil i nogle tilfælde være lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt, jf. GDPR artikel 13, stk. 2 (e).
 • 8.2. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger.

9. SIKKERHED

 • 9.1. Hos PP er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

10. KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED

 • 10.1. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:
  Datatilsynet
  Carl Jacobsensvej 35
  2500 Valby
  Tlf. 33193200
  E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. KONTAKTOPLYSNINGER

 • 11.1. PP er dataansvarlig for behandling af personoplysninger som beskrevet i nærværende persondatapolitik. 
 • 11.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder kan du kontakte:
  Padel Padel ApS
  Langdyssen 2
  8200 Aarhus N
  Tlf. 31738300
  E-mail: Aarhus@padelpadel.dk

12. OPDATERING AF PERSONDATAPOLITIKKEN

 • 12.1. PP er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. 
 • 12.2. Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på vores Hjemmeside sammen med et link til en opdateret version af politikken. Eventuelle ændringer kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail, såfremt ændringerne er væsentlige. 

Persondatapolitikken er senest opdateret i januar 2022.